Aluminijum ili aluminium

Pravopis srpskog jezika koji je zaista bogat, često će se poigrati sa nama na jedan veoam interesantan način. Na pitanje kako se kaže aluminijum ili aluminium, tačan odgovor je aluminijum. Ovaj odgovor opravdava pravilo o postojanju slova između samoglasnika. Reč aluminijum je latinskog porekla i ima grubo značenje stipse, tečnost koju muškarci koriste za brijanje. Isto tako, nama poznatije je, da aluminijum predstavlja vrstu metala.

Kako se piše ispravno aluminijum ili aluminium

Reč aluminijum pravilno je se piše spojeno i sa slovom j koje je neophodno između samoglasnima i-u, u srpskom jeziku. Izuzetak su situacije jedino kada se j ne nalazi u osnovici te reči. Takođe pravilo je da se pomenuta reč piše malim slovom, jer predstavlja zajedničku imenicu. Pogledajmo u direktnim primerima kako to izgleda.

Primeri upotrebe

  • Bila sam sa dedom u garaži, mnoge stvari tamo napravljene su od aluminijuma.
  • U kuhinji mama koristi aluminijumsku foliju, da očuva toplotu namirnica.

Leave A Comment?