Alo ili halo

Kada je pravopis srpskog jezika u pitaju postoje mnoge sitnice koje mogu promeniti celokupno značenje. Pravilo koje se zove dublet, predstavlja situaciju kada se slovo h gubi, ali reč ne gubi svoje značenje. To pravilo nam se nameće i kada postavimo pitanje kako se kaže alo i halo? Ispravno je reći i jedno i drugo.

Kako se piše pravilno alo i halo

Što se tiče pisanja ista je stvar kao i sa izgovorom ovih reči. Može se napisati i alo i halo. Govorimo o rečima koje se pišu malim slovom, osim u slučajevima kada su na početku rečenice. No, najbolje se vidi iz direktnih primera kako i kada se upotrebljavaju.

Primeri upotrebe

  • Halo, tata ja sam došla bih malo kasnije do vas.
  • Pokušavala sam da ih dobijem, nekoliko puta sam govorila alo, ali niko nije odgovarao.
  • Halo, gde si ti, baš sam ovih dana hteo da te zovem?

Leave A Comment?