Ajde ili hajde

Mnogi od nas se ni ne pitaju kako se kaže ajde ili hajde, šta je ispravno? Neki jednostavno koriste oba oblika ne obazirujući se na pravopis. Međutim hajde da obratimo pažnju. Jedino je pravilno hajde sa H – hajde.

Kako se piše pravilno ajde ili hajde

Ukoliko nešto pišemo i naižemo na ovu reč moguće da se malo zamislimo kako ćemo je napisati. Napisaćemo sa h, jer je tako ispravno u srpskoj jeziku. Reč hajde piše se kao jedna reč malim slovom.

Primeri upotrebe

  • Hajde, požurite momci zakasnićemo na probu.
  • Milane, hajde da izvedemo pse u šetnju.
  • Hajde idemo da pogledamo koje je prvi stigao u salu.

Leave A Comment?