Akonto ili a konto

Srpski jezik je zaista bogat i šetajući možemo naići na mnoge zagonetke. Neki se verovatno pitaju kako se kaže ispravno akonto ili a konto? Pravilno je reći akonto, ali sigurno neke interesuje i koje je pravo značenje ove reči. Ona je nastala od italijanske reči a conto, što u prevodu znači na nečiji račun ili napred.

Kako se piše ispravno akonto ili a konto

Da bismo u potpunosti ispoštovali pravopis srpskog jezika napisaćemo akonto, spojeno kao jednu reč. Ukoliko nije na početku rečenice akonto se piše malim slovom, jer nema titulu vlastite imenice. U sledećim redovima pokazaćemo gde se i kako upotrebljava ova reč u tekstu, a da pravopis bude zadovoljen.

Primeri upotrebe

  • Moj sin je akonto svog lepog ponašanja uspeo da pobedi na takmičenju.
  • Nadam se da ćete na akonto mog tate ispoštovati ceo naš dogovor.
  • Ne žemin da sve ovo radiš akonto svog druga, već ako je tebi stalo do toga.

Leave A Comment?