familija ili familia

Kako se kaže pravilno familija ili familia? U bogatom srpskom jeziku ispravno je reći familija. Naravno, ovde nema gramatičkih promena, tako da pravopis može da odmori. Reč je nastala od latinske reči familia što znači porodica i jedino pravilan oblik koji se može naći u srpskom rečniku je familija. Kroz […]

fotoaparat ili foto-aparat

U srpskom jeziku postoje mnoge nedoumice koje nam se na prvi pogled čine vrlo jednostavne, ali nije baš tako uvek. Kako se piše ispravno fotoaparat ili foto-aparat? Pravilno je foto-aparat, sa crticom. Pravopis nam je nametnuo još jedno pravilo koje moramo poštovati. Sve reči koje imaju prefiks foto, a označavaju […]

uzalud ili u zalud

Veoma često možemo čuti sledeću reč, a sada nas zanima kako se piše pravilno uzalud ili u zalud? U srpskom jeziku jedino je ispravno napisati uzalud spojeno kao jednu reč. Osvrnuli smo se na pravopis koji je ovoga puta bio blag. Samo nas je podsetio da je reč o prilogu […]

uživajte ili uživaj te

Kako se piše ispravno uživajte ili uživaj te? Glagoli su uvek zanimljivi za istraživanja, pa je tako i u ovoj nedoumici. U srpskom jeziku jedino pravilno je koristiti oblik uživajte. Pravopis nas je naučio mnogim pravilima i moramo ga poštovati. Kada se glagol nađe sa dodatkom za lica uvek se […]

uživo ili u živo

Pred nama je još jedna interesantna nedoumica koju nam je pripremio naš pravopis. Kako se piše ispravno uživo ili u živo? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, u zavisnosti od situacije. Ukoliko se data reč koristi kao prilog potrebno je napisati je spojeno kao jednu reč, međutim ukoliko […]

uza zid ili uz zid

Kako se kaže pravilno uza zid ili uz zid? Može se koristiti i jedan i drugi oblik, iako većina nas misli da je ispravno uz zid. Pravopis nas je podsetio da je ovde reč o predlogu uz, koji se može izgovarati i pisati u dužem obliku i to se naziva […]

uvis ili u vis

Kako je pravilno napisati uvis ili u vis? U srpskom jeziku je ispravno koristiti oba oblika, a razlike između ova dva oblika jako je teško i primetiti, zato smo pozvali pravopis u pomoć. Ukoliko se misli na prilog koji označava pravac reč se piše spojeno kao jedna reč. Situacija kada […]

uvijek ili uvjek

Kako se kaže ispravno uvijek ili uvjek? Kako bismo ispoštovali ijekavicu srpski jezik i gramatika nalažu da je pravilno koristiti izraz uvijek. Ovde pravopis nije imao mnoga posla, jer se ova reč može naći u velikom rečniku kao jedina pravilna. Možemo odmah preći na primere kako bismo videli kako se […]

u toliko ili utoliko

Kako se piše pravilno u toliko ili utoliko? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika. O detaljima razlike između ova dva primera najbolje će nam reći naš pravopis. Ukoliko govorimo o prilogu koji označava zbog toga, reč je potrebno napisati spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i situacija kada […]

pri tom ili pritom

Kako se piše ispravno pri tom ili pritom? Ovu reč mnogo puta koristimo u izgovoru, ali sada se moramo osvrnuti na pravopis. U srpskom jeziku pravilno je i jedno i drugo. Ukoliko se reč koristi kao nešto istovremeno, potrebno je napisati je spojeno, a ukoliko njeno značenje znači uz to […]