futrola ili fotrola

Kako se kaže pravilno futrola ili fotrola? Ovo je jedna vrlo česta nedoumica kada je srpski pravopis u pitanju. Samo jedan oblik je pravilan, a to je futrola. Kako se piše ispravno futrola saznaćemo iz pripremljenih primera, a sada ćemo se samo podsetiti odakle to vodi poreklo ova reč. Ona […]

frajer ili fraer

Srpski jezik je veličanstven i bogat, te kao takav uvek nas iznenadi sa novom nedoumicom. Kako se kaže pravilno frajer ili fraer? Da bismo ispoštovali jezičke i gramatičke osnove našeg jezika govorićemo frajer. Pravopis ovde nije imao mnogo posla, jer postoje jednostavna pravila koja se moraju poštovati bez posebnih pravopisnih […]

filozofija ili filosofija

Kako se kaže ispravno filozofija ili filosofija? Odgovor na ovu nedoumicu većina nas ima spreman, ali je pravopis rešio malo da nam pojasni. Pravilno je reći filozofija. Data reč nastala je od grčke reči filosofia što znači voleti mudrost. Nema dodatnih gramatičkih promena te možemo odmah preći na primere koji […]

fotomodel ili foto model

Sve reči koje imaju prefiks foto sada su se nasmejale. Postavlja nam se pitanje kako se piše pravilno fotomodel ili foto model? U srpskom jeziku ispravno je foto-model, sa crticom koja spaja ove dve reči. Pravopis nas je samo podsetio da se svaka reč koja ima prefiks foto piše odvojeno […]

fioka ili fijoka

Često koristimo sledeću reč, a sada moramo odagnati kako se kaže pravilno fioka ili fijoka? U srpskom jeziku ispravno je reći fioka. Ovo je imenica koja nije zahtevna i ne zahteva dodatna objašnjenja. Kad je pravopis u pitanju možemo još napomenuti da se ponekad upotrebljava i reč ladica, koja se […]

familija ili familia

Kako se kaže pravilno familija ili familia? U bogatom srpskom jeziku ispravno je reći familija. Naravno, ovde nema gramatičkih promena, tako da pravopis može da odmori. Reč je nastala od latinske reči familia što znači porodica i jedino pravilan oblik koji se može naći u srpskom rečniku je familija. Kroz […]

fotoaparat ili foto-aparat

U srpskom jeziku postoje mnoge nedoumice koje nam se na prvi pogled čine vrlo jednostavne, ali nije baš tako uvek. Kako se piše ispravno fotoaparat ili foto-aparat? Pravilno je foto-aparat, sa crticom. Pravopis nam je nametnuo još jedno pravilo koje moramo poštovati. Sve reči koje imaju prefiks foto, a označavaju […]