uživajte ili uživaj te

Kako se piše ispravno uživajte ili uživaj te? Glagoli su uvek zanimljivi za istraživanja, pa je tako i u ovoj nedoumici. U srpskom jeziku jedino pravilno je koristiti oblik uživajte.

Pravopis nas je naučio mnogim pravilima i moramo ga poštovati. Kada se glagol nađe sa dodatkom za lica uvek se moraju pisati spojeno kao jedna reč. U nastavku teksta čekaju nas primeri koji će nam pokazati primenu ove reči u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Uživajte sada dok možete, kad dođe beba nećete mnogo spavati.
  • Posle ćete raditi sada uživajte dok ste mladi.
  • Uživajte kad ste deca, godine brzo prolaze.

Leave A Comment?