uživo ili u živo

Pred nama je još jedna interesantna nedoumica koju nam je pripremio naš pravopis. Kako se piše ispravno uživo ili u živo? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, u zavisnosti od situacije.

Ukoliko se data reč koristi kao prilog potrebno je napisati je spojeno kao jednu reč, međutim ukoliko se odnosi konkretno na reč živo ispravno je pisati je odvojeno sa razmakom. Pogledajmo sledeće primere koji će nam pokauzati primenu ovih reči u tekstu.

Primeri upotrebe datih reči

  • Ovo malo pre je bio prenos uživo sa stadiona.
  • U živo blato se zaglavio taj pas i jedva se izvukao.
  • U program ste uživo obratite pažnju na ponašanje.

Leave A Comment?