u toliko ili utoliko

Kako se piše pravilno u toliko ili utoliko? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika. O detaljima razlike između ova dva primera najbolje će nam reći naš pravopis.

Ukoliko govorimo o prilogu koji označava zbog toga, reč je potrebno napisati spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i situacija kada se data reč piše odvojeno, a to je ukoliko se misli doslovno na reč toliko. Razlike o kojima smo pisali najbolje će nam oslikati sledeći primeri.

Primeri upotrebe

  • Ako imaš takvo mišljenje, utoliko je i bolje da se ne viđate.
  • U toliko stvari si dobar, a ne znaš da kuvaš.
  • Marija se jako našminkala i utoliko bila upadljivija.

Leave A Comment?