uza zid ili uz zid

Kako se kaže pravilno uza zid ili uz zid? Može se koristiti i jedan i drugi oblik, iako većina nas misli da je ispravno uz zid.

Pravopis nas je podsetio da je ovde reč o predlogu uz, koji se može izgovarati i pisati u dužem obliku i to se naziva jezička enklitika. Primeri koji slede pokazaće nam kako se piše pravilno ova reč.

Primeri korišćenja datih reči

  • Svi su se poređali uza zid i čekali početak časa.
  • Možete li svi stati uz zid da vas prebrojim?
  • Uza zid sam prislonila sav alat, kako ne bi pokisao.

Leave A Comment?