uvijek ili uvjek

Kako se kaže ispravno uvijek ili uvjek? Kako bismo ispoštovali ijekavicu srpski jezik i gramatika nalažu da je pravilno koristiti izraz uvijek.

Ovde pravopis nije imao mnoga posla, jer se ova reč može naći u velikom rečniku kao jedina pravilna. Možemo odmah preći na primere kako bismo videli kako se piše ova reč u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Ti si moja ljubav i uvijek ću te voleti.
  • Hoćeš li se uvijek tako ružno ponašati?
  • Uvijek ću te nositi u srcu, gde god bio.

Leave A Comment?