familija ili familia

Kako se kaže pravilno familija ili familia? U bogatom srpskom jeziku ispravno je reći familija. Naravno, ovde nema gramatičkih promena, tako da pravopis može da odmori.

Reč je nastala od latinske reči familia što znači porodica i jedino pravilan oblik koji se može naći u srpskom rečniku je familija. Kroz primere ispod pogledajmo kako se piše spomenuta reč.

Primeri korišćenja

  • Moja familija ne može da razume moje izbore.
  • Primila me je njegova familija, kao da sam im rod najbliskiji.
  • Možeš li priznati više svojoj familiji čime se baviš?

Leave A Comment?