fotoaparat ili foto-aparat

U srpskom jeziku postoje mnoge nedoumice koje nam se na prvi pogled čine vrlo jednostavne, ali nije baš tako uvek. Kako se piše ispravno fotoaparat ili foto-aparat? Pravilno je foto-aparat, sa crticom.

Pravopis nam je nametnuo još jedno pravilo koje moramo poštovati. Sve reči koje imaju prefiks foto, a označavaju nešto fotografsko pišu se odvojeno sa crticom koja ih spaja. Primeri koji slede upućuju nas na upotrebu date reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Moj foto-aparat se pokvario, moram nabaviti novi.
  • Možeš li mi pozajmiti tvoj foto-aparat?
  • Polomio si foto-aparat i još hoćeš da ne kažem tati!?

Leave A Comment?