niti ili ni ti

Kako se piše pravilno niti ili ni ti? Ovo je sledeća nedoumica koja nas izaziva na dvoboj. Lako ćemo se protiv nje boriti i to tačnim odgovorom, koji glasi da je ispravno koristiti oba oblika samo u određenim situacijama.

Pravopis nalaže da ukoliko je reč niti sastavni veznik potrebo je napisati je spojeno. Isto tako kada se sastavni veznik i zamenica ti nađu zajedno, i žele da odvoje nešto pišu se odvojeno. Razlike u ovim situacijama najbolje će pokazati primeri iz direktnog teksta.

Primeri upotrebe datih reči

  • Niti je volim niti je mrzim, jednostavno me ne zanima.
  • Ni ti, ni ona mi ne možete govoriti šta da radim.
  • Moja stara baka niti čuje niti vidi, a i teško ide.

Leave A Comment?