novonastala ili novo nastala

Često koristimo ovaj izraz, a sada moramo odagnati kako se piše pravilno novonastala ili novo nastala? U srpskom jeziku ispravno je napisati novonastala, spojeno kao jednu reč.

Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu zajedno i to je jednostavno pravilo koje se mora poštovati. Pravopis nas podseća i na slične reči kao što su novozavetni, novoizabrani, novogodišnji i drugi. Pripremili smo primere koji nas upućuju na direktnu primenu ove reči u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Novonastala situacija mi se uopšte ne dopada.
  • Mislim da će ova novonastala svađa između njih biti još gora.
  • Novonastala priča o njima nije istinita, proverila sam.

Leave A Comment?