non stop ili non-stop ili nonstop

Postoje mnoge reči koje potiču od stranih reči, te nam kao takve odmah stvaraju određene nedoumice. Kako se piše pravilno non stop ili non-stop ili nonstop? Videli smo na mnogim mestima ovaj natpis, ali ako se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do toga da je ispravno napisati ga samo kao non-stop, sa crticom.

Ostali oblici koji se pišu odvojeno ili spojeno dozvoljeni su u engleskom jeziku odakle i vode poreklo, a što se tiče naše gramatike moramo poštovati njena pravila i ovu reč pisati uvek sa crticom između. Primeri će nam najbolje oslikati njenu primenu u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Radnja moje mame radi non-stop.
  • Traže radnike za treću smenu, jer rade non-stop.
  • Moraš li me non-stop podsećati na te ružne stvari?

Leave A Comment?