nije na odmet ili nije naodmet

Pred nama je veoma zanimljiva nedoumica, koja je podelila dosta mišljenja. Kako se piše pravilno nije na odmet ili nije naodmet? Pravopis smo odmah pozvali u pomoć kako bismo bili sigurni da činimo pravu stvar i saznali da je ispravno napisati nije naodmet, kao dve reči odovojeno.

Prilog koji predstavlja nešto suvišno piše se zajedno naodmet i ukoliko se tome pridoda negacija nije dolazimo do zaključka da je jedino gramatički i kulturološki pravilno napisati nije naodmet. Pripremili smo neke primere koji će nas uputiti na njihovu primenu u tekstu.

Primeri korišćenja datih reči

  • Hajde da vidim osmeh, dobro raspoloženje nikad nije naodmet.
  • Nije naodmet da malo razmisliš, pre svađe sa nekim.
  • Nikola, malo više truda nikad nije naodmet.

Leave A Comment?