niotkuda ili ni od kuda

Svi znamo kako se kaže naredni prilog i često ga koristimo, ali sada treba da odagnamo kako se piše pravilno niotkuda ili ni od kuda? U srpskom jeziku ispravno je napisati spojeno niotkuda. Zašto je to tako i koja glasovna promena se ovde dogodila objasniće nam naš verni drug pravopis.

Pravila srpskog jezika nekada nam se učine veoma teška i složena, ali uspešno se borimo sa istim. Prilog koji počinje sa ni uvek se piše zajedno sa ostatkom reči, te se pored niotkuda možemo susresti i sa nikako, nikada, nikuda, nipošto. Takođe došlo je do jednačenja suglasnika po zvučnosti kada je bezvučno k trešlo u svog para t. Kada smo sve objasnili ostaje nam još da pogledamo pripremljene primere.

Primeri upotrebe

  • Pojavio se niotkuda i ostao u mom srcu zauvek.
  • Niotkuda dođe ovaj prijatni miris u naš dom.
  • Nemoguće da je ovaj paket došao niotkuda.

Leave A Comment?