ministarstvo ili Ministarstvo

Kako se piše pravilno ministarstvo ili Ministarstvo? Ispravno je napisati Ministarstvo, jer ova reč zahteva veliko slovo, a zašto je to tako objasniće nam naš verni pravopis. U srpskom jeziku nazivi ustanova se uvek pišu velikim početnim slovom, a titula te ustanove, koja je u ovom slučaju ministar piše se […]

mesec i po ili mesec ipo

Sigurno ste čuli za izraz mesec i po, te znamo kako se kaže, ali potreban nam je odgovor na pitanje kako se piše pravilno mesec i po ili mesec ipo? Pravopis je bio veoma jasan kada je ova situacija u pitanju. Ispravno je napisati mesec i po, odvojeno. Reč po […]

međuvremenu ili među vremenu

Znamo kako se kaže vreme između neka dva vremenska intervala, ali sada nas zanima kako se pravilno piše? Ispravno je napisati međuvremenu spojeno kao jednu reč. Pravopis srpskog jezika nalaže da se ova reč piše zajedno, jer je to prilog koji se od drugih reči i slova piše odvojeno. Kako […]

Magistar ili magistar

Kako se piše ispravno magistar ili Magistar? Postoje jasna pravila kada je pisanje titula u pitanju u srpskom jeziku. Pravopis nalaže da je pravilno napisati magistar. Gramatika srpskog jezika nalaže da veliko slovo ovde nije obavezno. Dakle ova reč zahteva malo slovo, a naredni primeri koje smo pripremili najbolje će […]

manje više ili manje-više

Kako se piše izraz manje više ili manje-više? Tačan odgovor na ovo pitanje je manje-više, sa crticom između. Pravopis će nas podsetiti na jedno staro pravilo. U srpskom jeziku udvojeni prilozi pišu se uvek sa crticom između. Ovo pravilo mora se poštovati kako bismo pisali pravilno i gramatički ispravno. Pogledajmo […]

ma da ili mada

Kako se piše ispravno ma da ili mada? Srpski jezik i njegov pravopis dozvoljavaju upotrebu oba ova oblika. Potrebno je samo obratiti pažnju u kojim situacijama se koji oblik upotrebljava. Ako se reč mada koristi kao prilog uvek ćemo ga pisati spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i situacija kada […]

moraću ili mora ću

Buduća vremena uvek su interesantna za učenje. Kako se piše pravilno moraću ili mora ću? Pozvali smo u pomoć pravopis i otkrio nam je da je u ovom slučaju ispravno napisati moraću spojeno, kao jednu reč. Ovde se radi o futuru i glagola morati koji ima prosti i složeni oblik. […]

milion ili milijon

Kako se kaže pravilno milion ili milijon? Što se tiče gramatike i književnosti ispravno je reći milion, bez slova j. Pravilo je da se između i-o ne piše j. Pravopis nas je podsetio i na poreklo ove reči koje dolazi od italijanske reči milione, dok je njeno izvorno poreklo od […]

malopre ili malo pre

Svi koristimo izraz malopre, ali sada nas zanima kako se piše pravilno malopre ili malo pre, odvojeno ili spojeno? Srpski jezik nalaže da je pravilno koristiti oba oblika, samo u određenim situacijama. Kada se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do informacije da ukoliko se misli na radnju koja se […]