moraću ili mora ću

Buduća vremena uvek su interesantna za učenje. Kako se piše pravilno moraću ili mora ću? Pozvali smo u pomoć pravopis i otkrio nam je da je u ovom slučaju ispravno napisati moraću spojeno, kao jednu reč.

Ovde se radi o futuru i glagola morati koji ima prosti i složeni oblik. Prosti oblik po licima glasi moraću, moraćeš, moraćete, moraćemo, moraćete, moraće. Iz toga smo i došli do zaključka o pravilnosti ove nedoumice.

Složeni oblik futura i glagola morati glasi ja ću morati, ti ćeš morati, oni će morati, mi ćemo morati, vi ćete morati, oni će morati.

Primeri korišćenja date reči

  • Moraću sutra da idem kod lekara.
  • Moraću da požurim, da stignem pre mraka.
  • Mislim da ću morati da odložim viđanje.

Leave A Comment?