ma da ili mada

Kako se piše ispravno ma da ili mada? Srpski jezik i njegov pravopis dozvoljavaju upotrebu oba ova oblika. Potrebno je samo obratiti pažnju u kojim situacijama se koji oblik upotrebljava.

Ako se reč mada koristi kao prilog uvek ćemo ga pisati spojeno kao jednu reč. Takođe postoji i situacija kada su u pitanju veznik i rečca ma kada je pravilno napisati ih odovojeno. Pogledajmo naredne primere kako bi nam bilo jasnije.

Primeri upotrebe

  • Na mom rođendanu je jako bučno, mada ja više volim tihe varijante.
  • Ma, da, toliko o tome da je on fin i dobar.
  • Ne želim da ga vidim, mada srce kaže drugačije.

Leave A Comment?