ministarstvo ili Ministarstvo

Kako se piše pravilno ministarstvo ili Ministarstvo? Ispravno je napisati Ministarstvo, jer ova reč zahteva veliko slovo, a zašto je to tako objasniće nam naš verni pravopis.

U srpskom jeziku nazivi ustanova se uvek pišu velikim početnim slovom, a titula te ustanove, koja je u ovom slučaju ministar piše se uvek malim slovom. Primeri koji slede dočaraće nam najbolje pomenuto pravilo.

Primeri korišćenja datih reči

  • Ministarstvo pravde je donelo konačnu odluku o tome.
  • Britanski ministar je imao prigovor na tu konferenciju.
  • Predsednik vlade i ministar zdravlja nisu bili na sednici.

Leave A Comment?