manje više ili manje-više

Kako se piše izraz manje više ili manje-više? Tačan odgovor na ovo pitanje je manje-više, sa crticom između. Pravopis će nas podsetiti na jedno staro pravilo.

U srpskom jeziku udvojeni prilozi pišu se uvek sa crticom između. Ovo pravilo mora se poštovati kako bismo pisali pravilno i gramatički ispravno. Pogledajmo primere koji nam predstavljaju primenu ove reči.

Primeri upotrebe

  • Manje-više kod nas se sve svodi na razgovor i dogovor.
  • Maja manje-više samo za tebe i radi sve ovo.
  • Manje-više ti si kriva za ovakvo njegovo ponašanje.

Leave A Comment?