milion ili milijon

Kako se kaže pravilno milion ili milijon? Što se tiče gramatike i književnosti ispravno je reći milion, bez slova j. Pravilo je da se između i-o ne piše j.

Pravopis nas je podsetio i na poreklo ove reči koje dolazi od italijanske reči milione, dok je njeno izvorno poreklo od latinske reči mille, koja je inače oznaka za hiljadu. Pogledajmo primere koji nam pokazuju kako se piše ova reč.

Primeri upotrebe      

  • Premija ove nagradne igre iznosi milion dinara.
  • Milion puta sam ti ponovila i ti opet uradiš suprotno.
  • I milion dinara da imam sada, ne bih toliku sumu dala za cipele.

Leave A Comment?