ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta

Sledeće izraze koji nam stvaraju nedoumicu svi često upotrebljavamo, a sada moramo odagnati kako se kaže ispravno ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta. U srpskom jeziku pravilno je upotrebiti sva tri oblika.

Moramo se osvrnuti i na pravopis kako bismo bili sigurni i kako se piše ova reč. Govorimo o akuzativu i vremenskom genitivu koji su veoma česti u našem jeziku. Tako da je izbor samo na nama samima koji izraz želimo da koristimo ili na koji smo navikli. Primeri koji slede uputiće nas na primenu date reči.

Primeri upotrebe

  • Ovaj put neću pogrešiti, mnogo sam vežbala i učila proteklih dana.
  • Molim te, ovog puta malo bolje odigraj utakmicu.
  • Mislim da ovoga puta neće da ti oprosti tolike gluposti.

Leave A Comment?