ovde ili ovdje

Kako se kaže pravilno ovde ili ovdje? Srpski jezik veoma je bogat i šarenolik, prepun nedoumica koje vešto rešavamo. Ispravno je i jedno i drugo.

Pravopis je kao i uvek raspoložen za davanje objašnjenja, te nas je  podsetio da je ovde reč o ijekavici i ekavici, te na taj način dolazimo do toga da se koriste oba oblika. Pogledajmo primere koji će nas uputiti na to kako se piše svaka od ove dve reči posebno.

Primeri korišćenja date reči

  • Ovde je veoma bučno i zagušljivo.
  • Prošle godine smo bili ovdje sa roditeljima.
  • Možemo li ostati ovde nekoliko dana, prelepo je?

Leave A Comment?