ne smem ili nesmem

Kako se piše ispravno ne smem ili nesmem ? U srpskom jeziku jedino je pravilno napisati ne smem odvojeno, kao dve reči. Pravopis će nam pojasniti zbog čega je to tako.

U gramatici je opšte poznato pravilo da se rečca ne piše razdvojeno od glagola, osim u slučajevima nisam, nemam, neću i nemoj. Negacija glagola smeti kroz lica izgleda ovako: ne smem, ne smeš, ne sme, ne smemo, ne smete i ne smeju. Pred nama su primeri koji će nas uputiti na pravilno korišćenje ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Ne smem da dozvolim da me Maja dugo čeka.
  • Bojim se visine i ne smem da se vozim avionom.
  • Ne smem ići kod Ivane, užasno se bojim pasa.

Leave A Comment?