oduvek ili od uvek

Naredna nedoumica tiče se priloga koji predstavlja nešto od najranijeg vremena i sada nas zanima kako se piše pravilno oduvek ili od uvek. Da bi smo ispoštovali gramatička pravila ispravno je napisati oduvek, spojeno. Pravopis nam je jasno stavio do znanja da se ovaj prilog piše zajedno, kao jedna reč […]

odsutan ili otsutan

Kako se piše pravilno odsutan ili otsutan? Ovo pitanje je sledeća nedoumica koju moramo rešiti. Pravopis nam otkriva da je ispravan jedino oblik odsutan. Postoje pravila u srpskom jeziku kada često dolazi i do određenih odstupanja. Tako u ovoj reči nije došlo do jednačenja suglasnika o zvučnosti, jer se zvučno […]

o tom potom ili otom potom

Naredni izraz koji nam je zadao ovu nedoumicu, većina nas često koristi, ali kada ga trebamo zapisati malo ćemo zastati. Kako se piše ispravno o tom potom ili otom potom? Pravopis je bio raspoložen kao i uvek i otkrio nam da je pravilno napisati o tom potom, odvojeno. Ova reč […]

otpozadi ili odpozadi ili od pozadi

Kako se kaže sledeći prilog otpozadi ili odpozadi ili od pozadi? U srpskom jeziku pravilan je samo jedan oblik, a to je otpozadi. Zašto je to tako i kako se piše pravilno data reč pravopis će nam detaljno objasniti. U ovoj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti, nakon što […]

odprilike ili otprilike

Sledeća nedoumica poprilično je zanimljiva. Kako se kaže pravilno odprilike ili otprilike? Ovaj prilog koji pokazuje nešto približno nečemu ispravno se izgovara otprilike. Pravopis se smeši i jedva čeka da nam objasni kako se piše pravilno i zašto. Otprilike je ispravno napisati, jer kada se predlog od i imenica prilika […]

novonastala ili novo nastala

Često koristimo ovaj izraz, a sada moramo odagnati kako se piše pravilno novonastala ili novo nastala? U srpskom jeziku ispravno je napisati novonastala, spojeno kao jednu reč. Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu zajedno i to je jednostavno pravilo koje se mora poštovati. Pravopis nas podseća i […]

nov ili novi

Kako se kaže pravilno nov ili novi? Ovo je određen i neodređen oblik i u srpskom jeziku mogu se oba koristiti podjednako. Jedna bitna stavka je i kako ćemo ispravno napisati ovu reč. Kako se piše ispravno otkriće nam niko drugi već naš verni pravopis. Isto kao što se kaže […]

non stop ili non-stop ili nonstop

Postoje mnoge reči koje potiču od stranih reči, te nam kao takve odmah stvaraju određene nedoumice. Kako se piše pravilno non stop ili non-stop ili nonstop? Videli smo na mnogim mestima ovaj natpis, ali ako se osvrnemo na pravopis našeg jezika dolazimo do toga da je ispravno napisati ga samo […]

nije na odmet ili nije naodmet

Pred nama je veoma zanimljiva nedoumica, koja je podelila dosta mišljenja. Kako se piše pravilno nije na odmet ili nije naodmet? Pravopis smo odmah pozvali u pomoć kako bismo bili sigurni da činimo pravu stvar i saznali da je ispravno napisati nije naodmet, kao dve reči odovojeno. Prilog koji predstavlja […]

nizbrdo ili niz brdo

Često možemo čuti naredni prilog, te smo sigurni da svi znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše ispravno nizbrdo ili niz brdo? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika, a pravopis će nas podsetiti kada i u kojim situacijama ih treba razlikovati. Ukoliko se ovaj […]