olimpijada ili Olimpijada

Veliko slovo često ume da zada zanimljive nedoumice u srpskom jeziku. Sada nas zanima kako se piše ispravno olimpijada ili Olimpijada. Da bismo bili i gramatički i kulturološki ispravni napisaćemo olimpijada. Ova reč zahteva malo slovo, jer je tako navedeno u poslednjem izdanju srpskog pravopisa, osim u slučaju kada je […]

odnedavno ili od nedavno

Kako se piše prilog koji svi često koristimo odnedavno ili od nedavno? Kada je srpski jezik u pitanju pravilno je napisati odnedavno spojeno kao jednu reč. O detaljima govoriće nam naš pravopis. Ovde je reč o prilogu koji označava nešto što se desilo pre kratkog vremena i ispravno je samo […]

Odluči ću ili odlučiću

Naša sledeća nedoumica iziskuje određenu dozu koncentracije. Kako se piše ispravno odluči ću ili odlučiću? U srpskom jeziku pravilno je koristiti samo oblik odlučiću koji se piše spojeno bez razmaka. Pravopis je uvek raspoložen da nam da i dodatna objašnjenja. U futuru kod glagola koji se zaršavaju na ti nema […]

odma ili odmah

Veoma interesantana nedoumica je upravo sledeća. Kako se kaže pravilno odma ili odmah? Da bismo ispratili sva gramatička pravila bez greške ispravno je koristiti oblik odmah. Pravopis srpskog jezika nije nam dao posebno objašnjenje jednostavno je pravilno koristiti reč odmah i ni u jednoj situaciji nije dozvoljena upotreba oblika odma. […]

odnekud ili od nekud

Kako se piše pravilno prilog koji jako često čujemo u svakodnevnom razgovoru odnekud ili od nekud? U srpskom jeziku da bismo bili gramatički ispravni koristićemo izraz odnekud. On se piše zajedno kao jedna reč. Pravopis nam je objasnio da je ovde reč o prilogu koji označava neodređeni pravac i kao […]

otkad ili odkad ili od kad

Kako se kaže pravilno otkad ili odkad, pitanje je sad? Takođe muči nas i nedoumica kako se piše pravilno otkad ili odkad ili od kad. U srpskom jeziku ispravno je reći i napisati otkad, spojeno. Pravopis će nas podsetiti na glasovnu promenu koja je ovde izvršena, a to je jednačenje […]

neočekivano ili ne očekivano

Pred nama je nedoumica koja je veoma zanimljiva. Kako se piše pravilno neočekivano ili ne očekivano? Ispravno je napisati neočekivano spojeno bez razmaka. Zašto je to tako naravno otkriće nam naš pravopis. U srpskom jeziku postoji jedno pravilo, koje se kao i svi drugi mora poštovati. Ono glasi da se […]

oboje ili obadvoje ili obojica

Često čujemo nedoumice kao na primer kako se kaže pravilno oboje ili obadvoje ili obojica? U srpskom jeziku ispravno je reći oboje ukoliko se misli na dve osobe suprotnog pola, a ukoliko govorimo o dve osobe muškog roda ispravno je kazati obojica. Pravopis nam je napomenuo da se reč obadvoje […]

odjednom ili od jednom

Pred nama je nedoumica koje nas podseća na još jedan prilog za koji znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše ispravno odjednom ili od jednom. Gramatički je pravilno napisati odjednom, zajedno. Pravopis našeg jezika bio je jasan da kada govorimo o nečemu što znači u isti […]

osmi mart ili Osmi mart

Lep dan kako za žene tako i za muškarce koji tada daruju svoje lepše polovine je 8. mart. Sada nas zanima kako se piše pravilno osmi mart ili Osmi mart. U srpskom jeziku ispravno je napisati Osmi mart. Veliko slovo ovde je obavezno, jer se govori o prazniku. Pravopis nas […]