neoženjen ili ne oženjen

Svi koristimo datu reč, a sada treba da odagnamo kako se piše pravilno neoženjen ili ne oženjen. U srpskom jeziku, da bi se ispoštovala sva gramatička pravila, ispravno je napisati neoženjen, spojeno bez razmaka.

Moramo se osvrnuti na srpski pravopis koji je bio izričit kada su određena pravila u pitanju, a tiču se prideva. Negacije sa rečcom ne u kombinaciji sa pridevima uvek pišemo, zajedno kao jednu reč. Najbolje ćemo ovo objašnjenje shvatiti kada pogledamo neke od direktnih primera koje smo pripremili.

Primeri upotrebe

  • Moj brat ima dosta godina, ali još uvek je neoženjen.
  • Miloš je neoženjen i sjajna prilika za slobodne dame.
  • Ima li ovde neki ne oženjen muškarac, ili su svi zauzeti?

Leave A Comment?