neozbiljno ili ne ozbiljno

Kako se piše pravilno reč koju svi često spominjemo neozbiljno ili ne ozbiljno? Ovde je takođe reč o opisnom pridevu i ispravno je napisati spojeno neozbiljno. Zašto je ovaj oblik dozvoljen reći će nam naredni redovi, nakon što se konusltujemo sa pojedinim pravilima.

Pravopis je uvek spreman i oran za rad. Reč je o pridevu koji se, kada se nađe sa prefiksom ne, uvek piše zajedno bez razmaka. Za svaku negaciju u kombinaciji sa pridevom važi isto ovo pravilo. Primeri koji slede uputiće nas na primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Vaše ponašanje je neozbiljno i nije u skladu sa vašim godinama.
  • Ta priča zvuči veoma neozbiljno i detinjasto.
  • Ne želim da učestvujem u ovom projektu, sve deluje neozbiljno.

Leave A Comment?