videti ili vide ti

Pred nama je jedna nedoumica koja nam neće zadati prevelike muke. Sada znamo kako se kaže, potrebno je da saznamo kako se piše pravilno reč videti ili vide ti.

Kako se piše ispravno videti ili vide ti

Pravopis našeg bogatog jezika u ovom slučaju nije zadao težak zadatak. Trenutno govorimo o glagolu videti koji se piše kao jedna reč, spojeno. Jedino je prailno koristiti taj oblik u svim situacijama kada poželimo da zapišemo ovu reč. Primeri će nam najbolje pokazati u tekst6u.

Primeri upotrebe

  • Nije potrebno videti je, da bi shvatio koliko je posebna.
  • Hoćemo li videti taj nastup do kraja večeri?
  • Mi zaista želimo videti tvoju tačku, ali u velikoj smo žurbi.

Leave A Comment?