viši ili višlji

Pridevi su takođe veoma interesantni za rešavanje nedoumica. Pred nama je dilema kako se kaže viši ili višlji. Pravilno je reći viši, jer je to komparativ od prideva visok, a kako se piše otkriće nam sledeći redovi.

Kako se piše ispravno viši ili višlji

Pravopis srpskog jezika uvek ima nova pravila za nas. Da ispostuemo komparativ datog prideva pravilno je napisati viši. Pripremili smo primere u kojima se koristi data reč.

Primeri upotrebe

  • Moj brat je malo viši od Nikole.
  • Da li je Milena viša od Jovane?
  • Za koliko centimetra si viši od mog tate?

Leave A Comment?