vrapci ili vrabci

U našoj narednoj nedoumici našla se prava zbrka gramatičkih pravila. Govorimo o reči vrabac, koja kada je menjamo po padežima i licima ima različite promene. Nas sada interesuje kako se kaže pravilno vrapci ili vrabci. U množini pravilno je reći vrapci.

Kako se piše ispravno vrapci ili vrabci

Pravopis našeg impresivnog jezika nije nimalo lagan. Datu reč pravilno je napisati vrapci. Ovde smo se susreli sa gubljenjem nepostojećeg a i jednačenjen suglasnika po zvučnosti kada je suglasnik b prešao u svog para p.

Primeri korišćenja date reči

  • To što pričaš i vrapci sa grana znaju.
  • Vrapci uvek odmah odlete kada naiđu golubovi.
  • Vidite kako su vrapci sleteli na teren u velikom broju!

Leave A Comment?