vi ćete ili vićete

Večita dilema u srpskom jeziku je kada se određene reči pišu odvojeno. Pred nama je zadatak da odagnamo kako se pravilno piše vi ćete ili vićete, odvojeno ili spojeno?

Kako se piše ispravno vi ćete ili vićete

Pravopis srpskog jezika vrlo je izričit i jasan kada je glagol hteti u pitanju. Ukoliko se nađe pokraj zamenice kraći oblik uvek se piše odvojeno, te tako dolazimo do toga da je pravilno napisati vi ćete.

Primeri korišćenja date reči

  • Vi ćete stići na Zlatibor pre nas, pa nas sačekajte kod hotela.
  • Vi ćete dobiti nagradu za svoj trud i utrošeno vreme.
  • Oni će da idu levo ka Drini, a vi ćete desno ka Tari.

Leave A Comment?