videobim ili video-bim

Veličanstveni srpski jezik, tako zanimljiv i tajnovit, zadao nam je još jedno pitanje kada je u pitnaju pravilno pisanje. Sada trebamo da odagnamo kako se piše tačno videobim spojeno ili video-bim sa crticom između. Odgovor ćemo pronaći u narednim redovima.

Kako se piše ispravno videobim ili video-bim

Kada je u pitanju pravopis srpskog jezika polusloženice se pišu sa crticom. Trenutno smo se susreli sa jednom i došli do zaključka da je pravilno napisati video-bim, sa crticom.

Primeri korišćenja date reči

  • Mnogi posetioci okupili su se oko video-bima i čekali početak projekcije.
  • Da li je još uvek ispravan onaj tatin stari video-bim?
  • Na trgu postaviće veliki video-bim i sjajno ozvučenje.

Leave A Comment?