vizit karta ili vizitkarta

Navikli smo već na razne zanimljivosti na koje nailazimo rešavajući jezičke nedoumice. Sada ne trebamo da odagnamo kako se kaže određena reč, već kako ju je pravilno napisati.

Kako se piše ispravno vizit karta ili vizitkarta

Pravopis srpskog jezika nalaže da je jedino pravilno napisati vizitkarta, spojeno kao jednu reč. Ova reč potiče od nemačke reči visintenkarte, što predtavlja vrstu podsetnice. Pogledajumo primere kada i kako se upotrebljava data reč.

Primeri upotrebe

  • Gospodine, ostaviću vam svoj vizitkartu, pa se javite ukoliko želite.
  • Koliko vizitkarata je odštampano juče u štampariji Mitić?
  • Želiš li njegovu vizitkartu, možda će ti biti potrebna?

Leave A Comment?