valjda ili valda

Bogat srpski jezik uvek ima spreman novi zadatak za nas. Sada je jedno interesantno pitanje pred nama. Kako se kaže valjda ili valda? Po svim pravilima srpske gramatike ispravno je reći valjda. Kako se piše pravilno valjda ili valda Da bismo ispoštovali pravopis kako bismo ispravno gramatički pisali upotrebićemo prvi […]

vanredno ili vandredno

Sledeća nedoumica koja nas mami da je rešimo je pitanje kako se kaže vanredno ili vanredno. Ukoliko se osvrnemo i na kramatiku i kulturu naići ćemo samo na jedan odgovor, a to je da je jedino pravilno reći vanreno. Kako se piše ispravno vanredno ili vandredno Pravopis srpskog jezika nalaže […]

vakum ili vakuum

U srpskom jeziku postoje mnoge reči koje stvaraju varku pri izgovoru, te onda mnogi greše i u pisanju. Kako se kaže pravilno vakum ili vakuum je pitanje koje muči mnoge od nas. Ova reč nosi poreklo od latinske reči vakuum, te s toga jedino pravilno je vakuum. Kako se piše […]

Vam ili vam

Pravopis srpskog jezika veoma je zanimljiv i primamljiv za učenje. Rešavajući mnoge nedoumice naučili smo šta se piše velikim, a šta malim slovom. Zamenica vam nije vlastita imenica i na pitanje kako se ona piše odgovorićemo tačno, malim slovom. Kako se piše ispravno Vam ili vam Da bismo gramatički napisali […]

Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja

Uvek zanimljiv izazov su nam nedoumice koje su u vezi sa geografskim nazivima. Upravo jedan takav je pred nama. Da li se Vrnjačka Banja piše sa oba velika slova ili ne saznaćemo u sledećim redovima. Kako se piše pravilno Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja Srpski pravopis propisuje određena pravila kada […]

vrlo dobar ili vrlodobar

U srpskom jeziku postoji mnogo nedoumica koje su veoma primamljive za istraživanje. Pred nama je zanimljiv zadatak. Treba da odagnamo kako se pravilno piše reč vrlo dobar. Da li odvojeno ili spojeno kao vrlodobar. Ukoliko se oslonimo samo na naš pravopis pravilna su oba oblika. Kako se piše ispravno vrlo […]

videćemo ili vide ćemo

Sigurno su se mnogi nekada zapitali kako treba pravilno zapisati određene reči. Sada nećemo razmišljati kako se kaže, već kako se piše reč videćemo, spojeno ili pak treba napisati vide ćemo odvojeno. Kako se piše ispravno videćemo ili videćemo Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno koristiti oblik videćemo. Piše […]

Voleo bih ili voleo bi

Trudeći se da svaku nedoumicu pravilno rešimo naišli smo na sledeće pitanje. Kako se kaže voleo bih ili voleo bi? Ovde govorimo o aoristu glagola biti, koji se druži sa radnim glagolom. Postoji jedno jedino pravilo za pronalazak rešenja i da bismo ispoštovali pravopis moramo ga se pridržavati. Pravilno je […]