da izvinite ili da izvinete

Srpski jezik veoma je moćan i bogat morate priznati. Kao takav može se izučavati bez granica, te naiđosmo na sledeću nedoumicu. Kako se kaže tačno da izvinite ili da izvinete? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je reći da izvinite.

Kako se piše ispravno da izvinite ili da izvinete

Pravopis našeg jezika nalaže da je jedini ispravni oblik da izvinite. Verovatno ne primećujete veliku razliku, ali ima je. Ovde je reč o glagolu izviniti se i s toga dolazimo do zaključka da je pravilan samo prvi oblik.

Primeri korišćenja date reči

– Da izvinite, zaista ne mogu primiti vaš poklon.

– Kakva je ova glupost da izvinite?!

– Da izvinite ali sve je ovo nepotrebno.

Leave A Comment?