Drugi svetski rat ili Drugi Svetski Rat

Uzbudljiv srpski jezik uvek nam nametne nove nedoumice. Ova je možda posebna, jer se radi o jednom istorijskom događaju. Svi znamo kako se kaže Drugi svetski rat, ali sada nam je važnije da utvrdimo kako ćemo pravilno to zapisati.

Kako se piše pravilno Drugi svetski rat

Kada se osvrnemo na pravopis našeg jezika, saznaćemo da je jedino ispravno napisati Drugi svetski rat. Gramatika nalaže da se nazivi bitaka, ratova i sl. uvek pišu početnim velikim slovom prve reči. Dakle druge dve reči u nazivu ovog događaja ne zahtevaju veliko slovo.

Primeri upotrebe

  • Drugi svetski rat razorio je mnoštvo porodica.
  • Za vreme Drugog svetskog rata vladale su nestašice hrane i odeće.
  • Šta zaš da nam kažeš o Drugom svetskom ratu?

Leave A Comment?