dva i po ili dva ipo

Pred nama je još jedna interesantna jezička zagonetka. Znamo kako se kaže fraza dva i o, ali može da nas zbuni kada trebamo pravilno da je napišemo. Kako ćemo to izvesti i zašto?

Kako se piše ispravno dva i po ili da ipo

Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno napisati dva i po odvojeno. Reč po je imenica koja nepromenljiva i označava polovinu nečega i kao takva predwstavlja reč za sebe.

Primeri korišćenja date reči

  • Dva i po dana je prošlo od kad je rekla da će doći.
  • Možete li mi izmeriti dva i po kilograma jabuka?
  • Moja omiljena serija je “Dva i po muškarca”, jer je šaljiva i duhovita.

Leave A Comment?