dva put ili dvaputa

Sigurno ste se nekada susreli sa oblicima dva put ili dvaputa, te se zapitali kako se kaže pravilno. Ukoliko se osvrnemo na pravopis našeg jezika, shvatićemo da je pravilno koristiti i jedan i drugi oblik, samo postoje određena pravila u njihovom pisanju.

Kako se piše ispravno dva put ili dvaputa

Ukoliko se koristi pomoćna reč put piše se zajedno dvaput, a kada želimo da upotrebimo oblik puta, u tom slučaju je ispravno da se napiše dva puta odvojeno. Kada pogledamo direktne primere biće nam jasnije.

Primeri upotrebe

  • Napisala sam sastav dva puta u toku ove nedelje.
  • Dvaput sam ti oprostila, mislim da je dosta bilo.
  • Ovaj tretman lica potrebno je ponoviti dva puta.

 

Leave A Comment?