dvesto ili dvesta

U bogatom srpskom jeziku veoma važnu ulogu ima i staroslovenski jezik i porekla mnogih reči. Pred nama je reč koju smo takođe na taj način dobili, a u pitanju je reč dvesta. Kako se kaže pravilno dvesto ili dvesta, zapitaćemo se, a odgovor ćemo potražiti u narednim redovima.

Kako se piše ispravno dvesto ili dvesta

Pravopis spskog jezika nalaže da je jedino ispravno reći i napisati dvesta. Postoji gramatičko pravilo koje kaže da se kod brojeva koji se sastoje od dve brojne imenice po padežima možemo menjati samo prvu reč, dok druga ostoje u genitivu množine.

Primeri korišćenja date reči

  • Dvesta kilometara je njena kuća udaljena od moje.
  • Odvojiću ti dvesta grama ovih ukusnih bombona da ponešeš kući.
  • Imamo još dvesta metara pešačenja i stići ćemo na odredište.

Leave A Comment?