do daljnjeg ili do daljnjega ili do daljeg

Sada smo došli u pravi lavirint jezičkih nedoumica. Imamo tri primera od kojih trebamo odlučiti koji je najispravniji. Kako se kaže pravilno do daljnjeg ili do daljnjega ili do daljeg, pitanje je sad? Vodio nas je pravopis našeg jezika i saznali smo da je jedino ispravno reći do daljeg.

Kako se piše ispravno do daljnjeg ili do daljnjega ili do daljeg

Većina nas ukoliko i zna kako se kaže data reč, može da se zbuni kada je pisanje u pitanju. Po svim gramatičkim pravilima ispravno je napisati do daljeg, odvojeno. Ovde se govori o komparativu od prideva dalek.

Primeri korišćenja date reči

  • Do daljeg ste u kazni, zbog vašeg bezobrazluka.
  • Da li ćemo do daljeg ostati u ovom stanu?
  • Misliš da će do daljeg on pristati na ove uslove?

Leave A Comment?