Anlaser ili alnaser

U srpskom jeziku dosta neoumica stvaraju reči koje su izvođene i vode poreklo do stranih reči, što je slučaj i sa našim pitanjem “Kako se kaže alnaser ili anlaser”. Pravilno je reći anlaser, jer ovde govorimo o reči koja je nemačkog porekla i glasi anlasser i označava pokretač motora, elektropokretač. […]

Alergija ili alergia

Predstojeći redovi podsetiće nas na jedno pravilo koje nam je svakako postavio naš pravopis i moramo ga se pridržavati. U pitanju su situacije kada je veoma važno mesto na kojem se nalazi suglasnik j. Na pitanje kako se kaže alergija ili alergia, odgovor bibio pravilno je alergija sa svom j […]

Albanci ili Šiptari

Ukoliko je pravopis po sredi kada govorimo kako se kaže Albanac ili Šiptar odgovor je veoma jednostavan. Pravilno je reći i jedno i drugo za onoga ko potiče iz Albanije. Svaka multietička sredina ima i nazive koje smatra pogrdnim i neprimerenim, te se može reći i neispravnim. Kako se piše […]

Akobogda ili ako bog da

Kako se kaže pravilno akobogda ili ako bog da? Verujem da će dosta čitalaca pomisliti na drugu opciju, ali pogrešno u srpskom jeziku ispravno je upotrebljavati i jedno i drugo. Potrebno je samo obratiti pažnju kada se treba koja upotrebiti, tačnije kako se piše reč u datim trenucima, kako bi […]

Akademija ili akademia

Reč označava visoko obrazovanu ustanovu je akademija. Kada govorimo o srpskom pravopisu često se jave nedoumice kako se kaže akademija ili akademia. U srpskom jeziku ispravno je sa slovom j izgovarati ovu reč. Kako se piše pravilno – akademija ili akademia Gramatika srpskog jezika je veoma složena i kao takva […]

Apsolutno ili absolutno

Ukoliko i vi dođete u dilemu koja se tiče reči apsolutno, pođite od toga šta znači ta reč. Ona vodi poreklo od latinske reči absolutum što označava osnovni uzrok, tj. prvi uzrok svim drugim pojmovima. Kada smo utvrdili značenje mučiće nas nedoumica kako se kaže ispravno. Kaže se baš kao […]

Akamoli ili a kamoli

U srpskom jeziku postoji mnogo nedoumica, koje nam stvara rečca li. Sa njom često nismo sigurni šta je pravilno, a šta ne. To je slučaj i u reči a kamoli, kada se mnogi pitaju da li se pravilno piše akamoli ili a kamoli. Rečca li je u ovom slučaju srasla […]

A priori ili apriori

U moru bogatog rečnika srpskog jezika mnogi će se zapitati kako se kaže reč apriori, a još veće pitanje je kako se piše da li a priori ili apriori. Reč apriori osveženje je za pravopis, a pretežno se koristi kada govorimo o nekoj radnji koja se dešava bez prethodne provere, […]

Akvarijum ili akvarium

Pravopis srpskog jezika već nam je dokazao da je veoma izvesno kada ćemo upotrebiti slovo j između samoglasnika. Međutim u ovoj reči koja je i nastala od latinske reči aquarium veoma je jasno da je pravilno da između i-u stoji glas j. Ova latinska reč inače ima značenje posude napravljene […]

Akcenat ili akcent

Pravopis srpskog jezika veoma je bogat i zanimljiv, te nam nameće i mnoga pitanja i zagonetke. Kako se kaže pravilno reč akcenat ili akcent? U ovom slučaju pravilna su oba oblika. Govorimo o imenici koja se može upotrebljavati na oba načina u zavisnosti na koji ste navikli. Kako se piše […]