Akobogda ili ako bog da

Kako se kaže pravilno akobogda ili ako bog da? Verujem da će dosta čitalaca pomisliti na drugu opciju, ali pogrešno u srpskom jeziku ispravno je upotrebljavati i jedno i drugo. Potrebno je samo obratiti pažnju kada se treba koja upotrebiti, tačnije kako se piše reč u datim trenucima, kako bi ispravno sledili pravopis.

Kako se piše i kada se upotrebljava

Ukoliko u rečenici akobogda označava kuda, tada se piše zajedno bez razmaka. S druge strane ako bog da može značiti i neku vrstu želje i nadanje, kada se biše odvojeno kao tri reči. Do sada se u praksi pokazalo da je ipak češća upotreba kada se piše odvojeno u slučaju označavanja nade i želje.

Primeri upotrebe oba oblika

  • Ako bog da, Milan će uspešno završiti razred.
  • Biće sve u redu, ako bog da.
  • Nikome se nije javio, a akobogda je Aca otišao.
  • Ustaću ranije pa, ako bog da, stići ću na vreme.

Leave A Comment?