Akcenat ili akcent

Pravopis srpskog jezika veoma je bogat i zanimljiv, te nam nameće i mnoga pitanja i zagonetke. Kako se kaže pravilno reč akcenat ili akcent? U ovom slučaju pravilna su oba oblika. Govorimo o imenici koja se može upotrebljavati na oba načina u zavisnosti na koji ste navikli.

Kako se piše ispravno akcenat ili akcent

U srpskom jeziku s obzirom da su pravilna oba oblika ove imenice može se pisati i akcenat i akcent, s tim što je u praksi više upotrebljavan oblik akcenat. Kada je u pitanju reč koja nije srpskog porekla kod suglasničkih grupa nt i kt može se napraviti mala igra tako što će se između njih umetnuti nepostojano a, ali nije obavezno.

Primeri upotrebe reči akcenat

  • Pokušaj akcenat da staviš na kosu, napravi dobru frizuru.
  • Kod njega mi se najviše dopada njegov južnjački akcenat.
  • Večeras akcenat stavljamo na ljubav, sviraćemo samo balade.

Leave A Comment?