Anlaser ili alnaser

U srpskom jeziku dosta neoumica stvaraju reči koje su izvođene i vode poreklo do stranih reči, što je slučaj i sa našim pitanjem “Kako se kaže alnaser ili anlaser”. Pravilno je reći anlaser, jer ovde govorimo o reči koja je nemačkog porekla i glasi anlasser i označava pokretač motora, elektropokretač.

Kako se piše ispravno reč alnaser ili anlaser

Među nama postoji verovatno veliki broj onih koji su mislili da je ispravno alnaser, međutim bili su u krivu. Ovde jedinu varku pravi l-n i n-l , jer je u izgovoru u srpskom jeziku lakše izgovoriti l-n, te otuda i mnoge greške koje su pravljene. Dakle jedino pravilno je reći i napisati anlaser, i biti siguran u ispravan pravopis.

Primeri kada i kako se piše reč anlaser

  • Veoma je bitno da je anlaser ispravan, radi sigurnosti putnika.
  • Anlaser je veoma mali deo, koji oseduje snagu jednog diva.

Leave A Comment?