Akvarijum ili akvarium

Pravopis srpskog jezika već nam je dokazao da je veoma izvesno kada ćemo upotrebiti slovo j između samoglasnika. Međutim u ovoj reči koja je i nastala od latinske reči aquarium veoma je jasno da je pravilno da između i-u stoji glas j. Ova latinska reč inače ima značenje posude napravljene od stakla, koja se upotrebljava radi brige o životinjama koje žive u vodi.

Kako se piše reč akvarijum ili akvarium

U slučajevima između i-u potreno je da postoji i glas j kako bi sve bilo pravilno napisano u reči. Dakle u ovom slučaju nije teško objasniti kako se kaže akvarijum ili akravium. Ispravno je reći i napisati akvarijum sa slovom j.

Primeri upotrebe reči akvarijum

  • Moja drugarica ima prelep akvarijum sa ribicama.
  • Biće mi potrebno ukrasno kamenje za moj akvarijum.
  • U ovom akvarijumu ima previše riba, moramo nabaviti veći.

Leave A Comment?