Akamoli ili a kamoli

U srpskom jeziku postoji mnogo nedoumica, koje nam stvara rečca li. Sa njom često nismo sigurni šta je pravilno, a šta ne. To je slučaj i u reči a kamoli, kada se mnogi pitaju da li se pravilno piše akamoli ili a kamoli. Rečca li je u ovom slučaju srasla sa veznikom što je česta pojava u naš pravopis u pitanju. Otuda dolaze i reči ali, kadli, negoli i druge.

Kako se piše ispravno akamoli ili a kamoli

Rečca li se u srpskoj gramatici koristi na više načina te se u nekim slučajevima piše zajedno, a u nekima odvojeno. Isto tako postoje i upitni oblici rečce li koji se pišu odvojeno. Ukoliko je slučaj kada se ona stapa sa veznicima piše se zajedno.

Primeri kada se upotrebljava reč a kamoli 

  • Ne želim da idem napolje ni kada duva vetar, a kamoli kada pada kiša.
  • Nismo sigurni koji ćemo materijal koristiti, a kamoli koje će biti boje.
  • Nikola ne misli ni na svog brata, a kamoli na njegovog psa.
  • Maja to ne bih učinila ni svojoj majci, a kamoli nama.

Leave A Comment?